Vad kan vi göra för  DIG?

Vi kan hjälpa er med allt som hör till den dagliga driften av företaget och mycket mer så att du slipper och kan ägna dig åt det som DU tycker är roligt.
  • Löpande arbete som hör till det lilla och medelstora företaget, såsom bokföring, fakturering och lönekörningar.
  • Skattedeklarationer för moms och arbetsgivaravgifter .
  • Behjälpliga vid kontakter med myndigheter, ta fram offerter på exempelvis kassaregister och pensionsförsäkringar.
  • Starta upp företag
  • Upprätta raporter som ni vill ha och när ni vill ha dem.
  • Upprätta årsbokslut och deklarationer.
  • Kontorsbemaning för upprättande av rutiner samt uplärning av er personal på plats i det dagliga arbetet på kontoret
  • Sittning med revisor för att gå igenom ekonomin inför årsbokslut m.m.


Vi återkommer så ofta ni vill med uppdaterade rapporter och vi håller oss uppdaterade ifall något i rapportern börjar svaja och då tar vi tag i det tillsammans med klienten.
 
 


Starta och driva eget!


Vi håller även utbildnignar för DIG som vill starta eller precis har startat Ditt företag. 

Vi går ingenom hur moms fungerar, vad som gäller vid ROT- och RUTavdrag och vad är skillnaden på kontant- och fakturametoden.